cropped-sudomalogo.png

Projekt s názvem Pořízení 2 BEV v kategorii M1 a 2 dobíjecích stanic pro společnost ŠUDOMA s.r.o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu:

Pořízení 2 BEV v kategorii M1 a 2 dobíjecích stanic pro společnost ŠUDOMA s.r.o.

Jméno žadatele:

ŠUDOMA s.r.o.

Termín realizace:

27. 1. 2021–25. 5. 2021

Způsobilé výdaje:

1 669 615,44 Kč

Dotace:

500 884,63 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení 2 ks bateriových elektrických vozidel (BEV) ve skupině osobní vůz (M1), které budou využívány jednatelem a zaměstnanci společnosti. Součástí projektu je také pořízení 2 ks neveřejných nabíjecích stanic.

Závěry a výsledky:

Realizací projektu došlo k pořízení:

  • 2 ks bateriových elektrických vozidel v kategorii osobní vůz – konkrétně vozidel značky Peugeot, model Peugeot 2008 e-ALLURE PACK Elektromotor a model Peugeot 2008 e-GT Elektromotor.
  • 2 ks dobíjecích stanic

Pořízením elektromobilů dojde ke snížení nákladů na pohonné hmoty. Sníží se také náklady na provoz vozidla, protože provozní náklady na elektromobily se pohybují okolo 1/3 nákladů na automobily se spalovacími motory. Projekt také přináší ekologické přínosy pro podnik a jeho okolí a má pozitivní vliv na zdraví osob a zvířat.

Fotografie realizovaného projektu: